Certifikáty

Test Certifikát CARB II - pro třídu lepení 1

CARB II je část normy „California´s Composite Wood Products Regulation) a je platná od roku 2010. Norma se zabývá sníženým únikem formaldehydu z dřevěných kompozitních materiálů. Předchůdcem CARB II byl CARB I, který stanovil maximální množství úniku formaldehydu na 0,08ppm, zatímco novější CARB II má již hodnotu stanovenou na 0,05ppm. Tato hodnota je v současnosti hodnotou nejpřísnější. Přiložený certifikát ukazuje, že náš materiál tyto požadavky CARB II splňuje.

 

Certifikát ke stažení:

Certifikát ISO9001

Norma ISO 9001 má svůj původ ve Velké Británii v 80. létech, kdy se rozšířila po celé Evropě a vytvořila tradici ověřování jejího plnění nezávislými certifikačními společnostmi.

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.


Certifikát ke stažení:

 

 

Certifikát C-o-C


Dne 13.3.2008 získala naše společnost certifikát shody procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů s požadavky normativního dokumentu CFCS 2002 ( označováno také C-o-C).

Cílem tohoto našeho kroku je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.


Vedení DYAS.EU, a.s. se zavázalo zavést, uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v souladu s aktuální verzí technického dokumentu PEFC ST 2002

Organizace vydává pouze taková PEFC prohlášení a prohlášení týkající se PEFC, která jsou podle nejlepšího vědomí organizace správná a vztahuje se na ně PEFC spotřebitelský řetězec organizace. Organizace se zavazuje, uplatňovat postupy, které zabrání uvedení na trh lesní suroviny/produktů v případě, že je známo nebo existují opodstatněné obavy, že pocházejí z nezákonných zdrojů (kontroverzní zdroje) včetně lesní suroviny/produktů, na které se nevztahuje PEFC spotřebitelský řetězec. Na trh bude uveden pouze po vyhodnocení „nízkého rizika“ dodávek na základě kontrolního programu. Organizace se zavazuje splnit všechny sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky uvedené v PEFC ST 2002 .

Certifikát ke stažení:

 

 

Členství ve FEIC - EPF

Firma DYAS se dne 1.4.2007 stala členem Evropské federace výrobců překližek (European Federation of Plywood Industry - FEIC) se sídlem v Bruselu.


European Federation of the Plywood Industry
Alléé Hof-ter-Vleest 5, box
B-1070 Brussels
Belgium

Tato federace sdružuje výrobce překližek a laťovek z více než 15 zemí Evropské unie. Hlavnímy cíly jsou ochrana členských firem států v řízeních Evropské unie, antidumpinogvé řízení, spolupráce při vývoji odborných norem atd.

Více informací o federaci FEIC a seznam členů je dostupný na: http://www.europanels.org

Aktuality

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK, programu POTENCIÁL

 Název projektu: 

„Rozšíření vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.“ 

Popis projektu / operace: 

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu ve společnosti DYAS.EU, a.s. se zaměřením na zpracování dřeva a vývoj pokročilých kompozitních materiálů na bázi dřevěných překližovaných desek. Předmětem projektu je rozšíření vývojové laboratoře specializované na oblast zpracování dřeva a využití nových pokročilých materiálů a vybudování nového pracoviště praktického vývoje k vývoji a optimalizaci technologických postupů.  

Nový produkt - DYAS film birch

Seznamte se s vlastnostmi nového produktu v našem produktovém portfoliu - DYAS film birch.

Platba kartou v podnikové prodejně

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že již od 1.9.2012 je možné platit v naší podnikové prodejně také platebními kartami.

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!