DYAS work desk - překližky pro výrobu pracovních desek

Pracovní desky - výchozím produktem pro výrobu pracovních desek je produkt DYAS Multifine, nařezaný na přesné rozměry. Všechny dýhy mají tloušťku 1,5mm. V případě, že je požadováno zákazníkem, aby byla hrana desky perfektní bez vad (kuchyňské desky a stoly) je možné tento výrobek také ve variantě „compact", kde jsou všechny vrstvy bez otevřených děr a trhlin. Vyznačují se vysokou pevností a tvarovou stabilitou.

DYAS work desk

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují_ třídě úniku formaldehydu A (E1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

ponky, kuchyňské stoly, kuchyňské desky, pracovní stoly

Tloušťka:

Nejpoužívanější tloušťky jsou 25,30 a 40 mm. (jiné po dohodě výrobce s odběratelem)

Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Povrchová úprava:

  • lněným olejem
  • lakem

Jakost:

B, BB, C, CP, D
(kombinace jakostí dle poptávky zákazníka)

Vlhkost:

5% až 15% (v době dodávky)

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!