Informace

Skladování a přeprava

Poradíme Vám, jak kvalitně transportovat a uchovat naše výrobky.

Nevyhnutelnými znaky překližovaných materiálů jsou sesychání, délkové či šířkové bobtnání a borcení, které vycházejí z přírodní podstaty dřeva. Některým vadám se můžeme vyhnout pečlivým zpracováním, mnohé vady však vznikají špatným skladováním nebo nesprávným opracováním v důsledku toho, že spotřebitelé málo znají vlastnosti překližovaných materiálů.

Následkem nesprávného zacházení při skladování a dalším opracování je kroucení a borcení. Překližované materiály není možno skladovat na volném prostranství, ani v otevřených přístřešcích (kromě fóliovaných překližek). Je bezpodmínečně nutné skladovat je v suché, kryté a bezprašné místnosti, v které teplota i vlhkost nejsou vystaveny velkým výkyvům. Kromě toho je nutné vyvarovat se skladování v blízkosti sálajících těles (topení apod.). Není správné stavět je na hranu nebo je opírat o stěnu (viz obr A). Musí být vždy skladovány v hráních uložených horizontálně na suchém a rovném podkladu. Podklady mají být stejné síly a položeny tak, aby se desky neprohýbaly (viz obr B,C). Překližované materiály se nedoporučuje zpracovávat ihned po dopravě. Vhodnější je ponechat je správně uskladněné určitý čas v dílně, aby přišly do vlhkostní rovnováhy s prostředím, ve kterém budou zpracovávány.

Překližované materiály je možno přepravovat vlakem nebo nákladními automobily, přičemž musí být dobře upevněno a zajištěno (např. plachtou) proti přímému vlivu povětrnostních podmínek.

Aktuality

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK, programu POTENCIÁL

 Název projektu: 

„Rozšíření vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.“ 

Popis projektu / operace: 

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu ve společnosti DYAS.EU, a.s. se zaměřením na zpracování dřeva a vývoj pokročilých kompozitních materiálů na bázi dřevěných překližovaných desek. Předmětem projektu je rozšíření vývojové laboratoře specializované na oblast zpracování dřeva a využití nových pokročilých materiálů a vybudování nového pracoviště praktického vývoje k vývoji a optimalizaci technologických postupů.  

Nový produkt - DYAS film birch

Seznamte se s vlastnostmi nového produktu v našem produktovém portfoliu - DYAS film birch.

Platba kartou v podnikové prodejně

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že již od 1.9.2012 je možné platit v naší podnikové prodejně také platebními kartami.

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!